ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1991 - 2000

1997
Ίδρυση «Εθνικού Συμβουλίου του Τουρισμού»
1995
Σύσταση Διευθύνσεων

1.    Διεύθυνση Πληροφορικής
Α. Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων
Β. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών
Γ. Τμήμα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού
2. Διεύθυνση Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων
Α. Τμήμα Marketing
Β. Τμήμα Προγραμματισμού Εκδηλώσεων
Γ. Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων
Δ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
3. Διεύθυνση Τουριστικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Επαναπροσδιορισμός του Τμήματος «Τουριστικών Εκδηλώσεων» και υπαγωγή του άμεσα στον Γενικό Γραμματέα.

1994
Τροποποίηση στη σύσταση Διεύθυνσης Θαλάσσιου Τουρισμού ΙΕ στον ΕΟΤ

ΙΕ 1 Σχεδιασμού και Marketing
ΙΕ 2 Ελέγχου Τουριστικών Λιμένων και συναφών Εγκαταστάσεων

1993
Εποπτεία ΕΟΤ από Υπουργό Εθνικής Οικονομίας

Σύσταση Διεύθυνσης (ΙΕ) Θαλασσίου Τουρισμού στον ΕΟΤ, με τμήματα:
ΙΕ 1 Σχεδιασμού Ρυθμίσεων και Marketing
ΙΕ 2 Ελέγχου Τουριστικών Λιμένων και συναφών Εγκαταστάσεων

1992
Μεταφέρονται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας οι αρμοδιότητες σε θέματα τουρισμού και Κρήτης
1991
Κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο ΥΠΕΘΟ, που αποκτά και την εποπτεία του ΕΟΤ
Connect, Engage and Share...
Social Networks

Subscribe to keep in touch...
Newsletter Sign up

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.