ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1981 - 1990

1990
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων του ΕΟΤ

Α. Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης
Β. Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης και Προβολής
Γ. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Εκμετάλλευσης

1989
Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού με εποπτεία επί του ΕΟΤ
1987
Σύσταση νέων τμημάτων στη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης

Τμήμα Α3 ΕΟΚ
Τμήμα Α4 Επενδύσεων
Τμήμα Α5 Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης

1983
Σύσταση Διεύθυνσης Εποπτείας Υπηρεσιών Εξωτερικού και Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού

Α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Περιφερειακών Υπηρεσιών Εξωτερικού
Β. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Εποπτείας Περιφερειακών Υπηρεσιών Εσωτερικού

1971 - 1980

1978
Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του ΕΟΤ
Connect, Engage and Share...
Social Networks

Subscribe to keep in touch...
Newsletter Sign up

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.