Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού

Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού είναι αρμόδιο για να:

  • Συντονίζει τα Γραφεία Εξωτερικού.
  • Εισηγείται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων τους, παρέχοντας κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής.
  • Ελέγχει την αποτελεσματική λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού, ενώ παράλληλα επιθεωρεί περιοδικά τη διαχείρισή τους.
  • Εγκρίνει την ορθή εκτέλεση των δαπανών τους, ενώ συλλέγει και μελετά κάθε αναγκαίο στοιχείο προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση δαπανών.
  • Μελετά τις στεγαστικές ανάγκες των Γραφείων Εξωτερικού, τις δυνατότητες συστέγασης και μεριμνά για τη μίσθωση των αναγκαίων ακινήτων.
  • Εισηγείται για την έγκριση ή απόλυση του επιτόπιου προσωπικού, καθώς και για τη συλλογή της νομοθεσίας που διέπει τις χώρες στις οποίες λειτουργούν Υπηρεσίες Εξωτερικού.
  • Μεριμνά και εισηγείται τη διάρθρωση αλλά και τις ανάγκες αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Εξωτερικού και εισηγείται αναγκαίες μεταβολές (π.χ. σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση).

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Προϊσταμένη : Χαρίτου Παναγιώτα
Τηλ : 210 8707012
Fax : 210 6462990
E-mail : charitou_p@gnto.gr
 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.