Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για:

αα. Την κατάρτιση και την εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων σχέσεων, σύμφωνα με την τουριστική πολιτική του εποπτεύοντος Υπουργείου με ετήσια ανάλυση δράσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις του Οργανισμού και με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ββ. Την αξιολόγηση προτάσεων δράσεων Δημοσίων Σχέσεων που έχουν υποβληθεί από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και Εξωτερικού, καθώς και από τρίτους, φυσικά η νομικά πρόσωπα και την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

γγ. Τη μέριμνα της κατάρτισης και παρακολούθησης υλοποίησης των ετήσιων προγραμμάτων δράσεων Δημοσίων Σχέσεων των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και Εσωτερικού.

δδ. Τη διοργάνωση, συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

εε. Την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με πανεπιστημιακές κοινότητες, φορείς και ομάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος και την καταβολή συνδρομών, σε διεθνείς οργανισμούς ( ΕTC, ICCA).

στστ. Την ανάληψη μέρους του κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθμιστικών παροχών για την προβολή της Ελλάδας στο εσωτερικό και εξωτερικό.

ζζ. Την προμήθεια φιλοφρονητικών δώρων προσφερόμενων από τη Διοίκηση του Ε.Ο.Τ. σε επίσημους προσκεκλημένους, εκπροσώπους φορέων, τουριστικούς παράγοντες, δημοσιογράφους, αξιωματούχους και πρόσωπα ειδικού κύρους και επιρροής κ.ά.

ηη. Τη διοργάνωση, συνδιοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν όλες τις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ενδεικτικά πολιτιστικού, αθλητικού, καλλιτεχνικού, γαστρονομικού.

θθ. Την προσέλκυση και υποστήριξη της διεξαγωγής, στην Ελλάδα, μεγάλων διοργανώσεων (όπως ενδεικτικά ετήσια συνέδρια, τελετές βράβευσης, διαγωνισμοί, παρουσιάσεις), φορέων του εξωτερικού, από τον τομέα του τουρισμού και άλλους τομείς της οικονομίας.

ιι. Τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανισμούς, εταιρείες και τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τον απολογισμό τους.

ιαια. Την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού και την ανάπτυξη προγραμμάτων Κοινωνικής Ευθύνης.

ιβιβ. Την υποστήριξη και τη διευκόλυνση υλοποίησης κινηματογραφικών παραγωγών και συμπαραγωγών, όπως και τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γυρισμάτων στη χώρα.

ιγιγ. Το συντονισμό όλων των υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης πάσης φύσεως αδειών και διευκολύνσεων στα κινηματογραφικά συνεργεία και λοιπούς συνεργάτες για την κινηματογράφηση ελληνικών και διεθνών παραγωγών και συμπαραγωγών εντός της Επικράτειας.

ιδιδ. Τις πάσης φύσεως δράσεις προβολής και προώθησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Προϊσταμένη Τμήματος: Γερολυμάτου Ελένη

Τηλ.: 2108707574

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.