Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΕΟΤ

Οικονομικό Έτος 2022

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαΐου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου

 

Οικονομικό Έτος 2021

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαΐου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου

 

Οικονομικό Έτος 2020

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβριου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαΐου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου

 

Οικονομικό Έτος 2019

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογιοσμού Νοεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προύπολογισμού Οκτωβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαΐου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου

 

Οικονομικό Έτος 2018

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαΐου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου

 

Οικονομικό Έτος 2017

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαΐου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου

 

Οικονομικό Έτος 2016

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαΐου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου

 

Οικονομικό Έτος 2015

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου

- Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαΐου

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.