ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ

Κατόπιν της αντικατάστασης του Άρθρου 30 του Ν.3498/2006 με το άρθρο 46 του Ν.4276/2014:

«Διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό τα οποία καταρτίζονται και υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως κάθε φορά αυτός προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησης τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς τον γενικό σχεδιασμό των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού.

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και τη σύναψη σχετικών συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ.».

 

Προς διευκόλυνση των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας παρατίθενται τα εξής:

  1. Εγκύκλιος της διαδικασίας αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων.
  2. Εγχειρίδιο τουριστικής ταυτότητας ΕΟΤ για την ορθή εφαρμογή σημάτων.
  3. Λογότυπα ΕΟΤ.
  4. Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του EOT για τη διετία 2019-2020.
  5. Campaign Manual 2021

 

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΟΤ

- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΟΤ

- ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΟΤ

- CAMPAIGN MANUAL 2021

- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΟΤ 2022

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.