Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

α. Τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Τ.
β. Την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας του συνόλου των υπαγόμενων στη Διεύθυνση οργανικών μονάδων και υπηρεσιών.
γ. Την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και της ορθής λογιστικής απεικόνισης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.
δ. Τη διασφάλιση της ορθής τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων.
ε. Την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Οργανισμού βάσει των γενικών αρχών και κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης.
στ. Την αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση διαδικασιών και θεμάτων που αφορούν στον χειρισμό παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Δ/νσης: Μπιλίση Ελένη

Τηλ.: 2108707425

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.