Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

α. Τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής με στόχο την αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού και την εκπλήρωση της αποστολής του.
β. Τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και τον συντονισμό των ενεργειών τους με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού.
γ. Την τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στην εξασφάλιση των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού.
δ. Την παρακολούθηση της εφαρμογής συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του Οργανισμού καθώς και των αρχών της διοίκησης μέσω στόχων.
ε. Την παρακολούθηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων του Οργανισμού.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Δ/νσης: Δικάρου Βασιλική

Τηλ.: 2108707587

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.