Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

Η Δ/νση  Δημοσίων Σχέσεων  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος  72/2-8-2018 ΦΕΚ 141  Α    και σε συνδυασμό με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ΕΟΤ ως ΝΠΔΔ είναι η καθ’ ύλη αρμόδια Δ/νση  προβολής και επικοινωνίας ενεργειών και δράσεων δημοσίων σχέσεων  και  απαρτίζεται από τρία τμήματα : Δημοσίων Σχέσεων , Εκθέσεων και Προγραμματισμού και Υλοποίησης ταξιδιών Εξοικείωσης , έχει  δε τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους :

•    Έγκαιρο σχεδιασμό, εποπτεία  και επίβλεψη της ορθής  υλοποίησης Προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων στο εξωτερικό και εσωτερικό, σύμφωνα με την τουριστική πολιτική του εποπτεύοντος Υπουργείου και τη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΟΤ σε συνεργασία με τρίτους φορείς ,φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

•    Σχεδιασμό & επίβλεψη της εκτέλεσης  στην Ελλάδα και το εξωτερικό, του προγράμματος Εκθέσεων στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την προβολή και προώθηση της Χώρας σε συνεργασία με τρίτους φορείς ,φυσικά  και νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

•    Σχεδιασμό, συντονισμό και υποστήριξη ταξιδιών εξοικείωσης ,καθώς και  φιλοξενία ημεδαπών και αλλοδαπών εταίρων της τουριστικής αγοράς όπως ενδεικτικά δημοσιογράφων, ταξιδιωτικών πρακτόρων του εξωτερικού ,τηλεοπτικών συνεργείων και διαμορφωτών κοινής γνώμης με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών και την προβολή της εικόνας χώρας διεθνώς.

•    Διοργάνωση ίδιων εκδηλώσεων ,συν διοργάνωση  ή συμμετοχή σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις τρίτων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  στην  Ελλάδα και το Εξωτερικό.

•    Την παροχή χορηγιών , την αγορά χορηγικών πακέτων  των εκδηλώσεων καθώς και τη χορήγηση αιγίδας του ΕΟΤ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

•    Τη μέριμνα για οικονομική συμμετοχή και κάλυψη δαπανών σε δράσεις τρίτων σε Ελλάδα και εξωτερικό για τη στήριξη του ελληνικού εσωτερικού τουρισμού και την προβολή της Χώρας διεθνώς .

•    Τη μέριμνα για  την ενημέρωση της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού και Εσωτερικού για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το υλοποιούμενο πρόγραμμα δημοσίων Σχέσεων.

•    Την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών ή συμπαραγωγών ,την υποστήριξη υλοποίησης τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γυρισμάτων ,την ανάπτυξη συνεργασιών με τα ΜΜΕ της ημεδαπής και αλλοδαπής με στόχο την προβολή της Χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

•    Την εποπτεία και αξιολόγηση της έγκαιρης ,ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής και εκτέλεσης των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και εκθέσεων ,τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση αυτών και εισήγηση  για την έγκαιρη αναπροσαρμογή τους σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών.
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Δ/νσης: Κουρεμένου- Σμυρλη Ιουλία

Τηλ.: 2108707035

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.