Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
α. Τον έγκαιρο σχεδιασμό, την εποπτεία και την επίβλεψη της ορθής υλοποίησης προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, σύμφωνα με την τουριστική πολιτική του εποπτεύοντος Υπουργείου και τη στρατηγική επικοινωνίας του Ε.Ο.Τ., σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
β. Το σχεδιασμό και την επίβλεψη της εκτέλεσης του προγράμματος εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την προβολή και προώθηση της χώρας, σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
γ. Το σχεδιασμό, συντονισμό και υποστήριξη ταξιδιών εξοικείωσης, καθώς και τη φιλοξενία ημεδαπών και αλλοδαπών εταίρων της τουριστικής αγοράς όπως ενδεικτικά δημοσιογράφων, ταξιδιωτικών πρακτόρων του εξωτερικού, τηλεοπτικών συνεργείων και διαμορφωτών κοινής γνώμης με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών και την προβολή της εικόνας της χώρας διεθνώς.
δ. Τη μέριμνα για τη διοργάνωση, συνδιοργάνωση ή συμμετοχή σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα,του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ε. Την παροχή χορηγιών, την αγορά χορηγικών πακέτων εκδηλώσεων καθώς και τη χορήγηση αιγίδας του Ε.Ο.Τ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
στ. Τη μέριμνα για την οικονομική συμμετοχή και κάλυψη δαπανών σε δράσεις και ενέργειες τρίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη στήριξη του ελληνικού εσωτερικού τουρισμού και την προβολή της χώρας διεθνώς.
ζ. Τη μέριμνα για την ενημέρωση της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το υλοποιούμενο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων.
η. Την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών ή συμπαραγωγών, την υποστήριξη υλοποίησης τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γυρισμάτων, την ανάπτυξη συνεργασιών με τα ΜΜΕ της ημεδαπής και αλλοδαπής,με στόχο την προβολή της χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό.
θ. Την εποπτεία και αξιολόγηση της έγκαιρης, ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής και εκτέλεσης των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και εκθέσεων, τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα της εκτέλεσης αυτών και την εισήγηση για την έγκαιρη αναπροσαρμογή τους σε περίπτωση μεταβολής συνθηκών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Δ/νσης: Κουρεμένου- Σμυρλη Ιουλία

Τηλ.: 2108707035

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.