Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
2. Οργανώνει τα θέματα που εισάγονται από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού προς έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
3. Οργανώνει και διακινεί τα εισερχόμενα έγγραφα, που αποστέλλονται από τρίτους φορείς και τα προωθεί για επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.
4. Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων από και προς τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ., καθώς και από και προς τρίτους φορείς.
5. Διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και τηρεί το σχετικό αρχείο.
6. Προγραμματίζει και οργανώνει τις συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
7. Μεριμνά για τις μετακινήσεις του στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, την επικοινωνία του με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα και έχει την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου.

 

Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ: Φραγκάκης Δημήτρης

Τηλ:  210 8707579
         210 8707581
         210 8707583
Φαξ : 210 6440264
E-mail : grammateia_genikou@gnto.gr

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.