Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών

Με έναρξη ισχύος του ΠΔ 112/2014 (ΦΕΚ 179/Α) μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισμού οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) και η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.ΑΤ.Ε.).».

 

Το Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών, είναι υπεύθυνο:

  • για την παραλαβή και έλεγχο των φακέλων των επενδυτών
  • ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις και συμπληρώσεις του φακέλου
  • τη διαβίβαση των φακέλων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς
  • την παρακολούθηση και συντονισμό για τη συγκέντρωση των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς.
  • τη μέριμνα έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
  • την παροχή στους επενδυτές κάθε απαραίτητης πληροφορίας και υπόδειξης για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων και την υπόδειξη λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία.
 
 
Μηχανικοί
- Ευαγγέλου Μαρία, τηλ. 2108707202, email: evagelou_m@gnto.gr
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter
Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.