Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «SALON DES VACANCES 2013»

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ.

Το Υπουργείο Τουρισμού ενδιαφέρεται για ενοικίαση ακινήτου Α1 ή Α2

Το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που εδρεύει στην οδό Αμαλίας 12, στο Σύνταγμα  ενδιαφέρεται για την: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α1  ή Α2  (ενός κτηρίου ή περισσοτέρων κτηρίων σε συγκρότημα, κατά προτίμηση με δυνατότητα ενοποίησης ή γειτονικών κτηρίων), για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:00

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «FERIENMESSE 2013»

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «FERIENMESSE 2013», η οποία θα διεξαχθεί στη Βιέννη Αυστρίας από 10 έως 13 Ιανουαρίου 2013»

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση Τουρισμού «VAKANTIEBEURS 2013»

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση Τουρισμού «VAKANTIEBEURS 2013», η οποία θα διεξαχθεί στην Ουτρέχτη Ολλανδίας από 8 έως 13 Ιανουαρίου 2013»

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει, την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου στα κάτωθι Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού:

Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013" ΠΡΑΞΗ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με προϋπολογισμό 2.520.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.295.141,16 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 390.885,15 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 288.538,91 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εννέα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (server) για την εφαρμογή Λογιστικού της Δ/νσης Οικονομικού, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εννέα (9) ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1)  κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (server) για την εφαρμογή Λογιστικού της Δ/νσης Οικονομικού ,για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (13.500€), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 03-12-2012 και ώρα 11:00.

Μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου 400-450 τ.μ., για την άμεση στέγαση της ΠΥΤ Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα)

Μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και συνέχιση του με προφορική μειοδοσία, για τη μίσθωση ακινήτου  400-450 τ.μ., ώστε να χρησιμοποιηθεί για την άμεση στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της μίσθωσης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια μηχανήματος φωτοαντιγραφής, εκτυπωτή πλαστικών καρτών και σαρωτή φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) μηχανήματος φωτοαντιγραφής, ενός (1) εκτυπωτή πλαστικών καρτών και ενός (1) σαρωτή φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α για το μηχάνημα φωτοαντιγραφής, και τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ (4.900€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. για τα υπόλοιπα προϊόντα.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τροχήλατων συρταροθηκών, δύο (2)  Διευθυντικών καθισμάτων και πέντε (5) καθισμάτων εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.