Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 501450/25.7.2013 Απόφασης Ε.Ο.Τ. –Προκήρυξης/ πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 501450/25.7.2013 Απόφασης Ε.Ο.Τ. - Προκήρυξης/ πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των δεύτερων θέσεων στα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας και Ρωσίας, υπό τους λόγους που αναφέρονται στο υπό στ. 14 του σκεπτικού της παρούσας Απόφασης.

- Απόφαση

Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Μυτιλήνη
Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει, και την κυα αριθμ. 18062/20-12-2012 «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’)
Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στη Θεσσαλονίκη

Το Υπουργείου Τουρισμού εγκρίνει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει, και την κυα αριθμ. 18062/20-12-2012 «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού».

 

Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών διάρκειας δυο μηνών για την κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού στην Κέρκυρα

Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δυο μηνών για την κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού για την περίοδο: 13 Μαΐου 2013 έως 15 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα, στην έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακόμιση των υπηρεσιών του ΕΟΤ
Αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης είναι η μετακόμιση των υπηρεσιών του ΕΟΤ που στεγάζονται στο κτίριο Τσόχα 24 και Σούτσου 37, στο κτίριο Τσόχα 7 και η μεταφορά αρχειακού υλικού στην Αποθήκη του Οργανισμού, Αγ. Αννης 64, Ρέντη.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 30-07- 2013 και ώρα 10:00.
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού προβολής της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού

Κήρυξη άγονου του διενεργηθέντος πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού προβολής της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού (διακήρυξη 501146/25.06.2013), και επαναπροκήρυξη αυτού.

- Διακήρυξη

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη διεθνή έκθεση τουρισμού CIS

Ο Ελληνικός Οργανισμός τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού  CIS INWETEX TRAVEL MARKET η οποία θα διεξαχθεί από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2013 στην Αγία Πετρούπολη Ρωσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013, ώρα 10:00.

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού CITE και ITB

Ο Ελληνικός Οργασνισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο (μετά το πέρας της κάθε έκθεσης) των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού CHINA GUANGDONG INTERNATIONAL TOURISM INDUSTRY EXPO (CITE) Γκουαντζού Κίνας, και ΙΤΒ Asia Σιγκαπούρη.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, ώρα 10:00

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού εκτύπωσης του χάρτη της Ελλάδας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου της εκτύπωσης του Χάρτη  «Ελλάδα» του Ε.Ο.Τ., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων αντιτύπων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, ή τη χαμηλότερη τιμή μονάδας.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00.π.μ

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ.

Διαδικασία διενέργειας επέκτασης των γλωσσών ξενάγησης των επαγγελματιών ξεναγών

Το Υπουργείο Τουρισμού διενεργεί διαδικασία επέκτασης των γλωσσών ξενάγησης των επαγγελματιών ξεναγών, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών.

- Απόφαση

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.