Πολεοδομικό Γραφείο

Με έναρξη ισχύος του ΠΔ 112/2014 (ΦΕΚ 179/Α) μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισμού οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) και η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.ΑΤ.Ε.).».

 

Το Πολεοδομικό Γραφείο:

  • Γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα ή/και σκοπιμότητα, γηπέδων και οικοπέδων για την ίδρυση των τουριστικών καταλυμάτων ή ειδικών τουριστικών υποδομών.
  • Εγκρίνει με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τις αρχιτεκτονικές μελέτες των τουριστικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας και τηρεί το σχετικό αρχείο.
  • Χορηγεί άδειες δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς της, τηρεί το σχετικό αρχείο και κοινοποιεί τις εκδοθείσες άδειες δόμησης, τα αντίγραφα των σχετικών φακέλων και την «ταυτότητα» του κτιρίου στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου.
  • Εκδίδει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας  των  τουριστικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς της, καθώς και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών εντός αυτών και εκδίδει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.
  • Xορηγεί βεβαιώσεις σύνδεσης με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, καθώς και βεβαιώσεις για άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στις πιο πάνω περιπτώσεις.
  • Ενημερώνει τους επενδυτές για τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες τακτοποίησης ή διατήρησης ή κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών και έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της διαδικασίας κατεδάφισης των αυθαίρετων ή/και επικίνδυνων κτισμάτων με κοινοποίηση προς ενέργειες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου».

 

Προϊστάμενος Γραφείου: Γεώργιος Μπριλλάκης

Email: mprillakis_g@mintour.gr

Τηλ.: 210 8707178

 

Μηχανικοί

- Αρετή Αρτινοπούλου, τηλ. 2108707313
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.