ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «FERIENMESSE 2015».

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), διενέργει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «FERIENMESSE 2015», η οποία θα διεξαχθεί από 15 - 18 Ιανουαρίου 2015 στη Βιέννη Αυστρίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

FERIENMESSE 2015

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «VAKANTIEBEURS 2015».

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), διενέργει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «VAKANTIEBEURS 2015», η οποία θα διεξαχθεί από 13 - 18 Ιανουαρίου 2015 στην Ουτρέχτη Ολλανδίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

VAKANTIEBEURS 2015

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ΜΑΤΚΑ 2015».

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), διενέργει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ΜΑΤΚΑ 2015», η οποία θα διεξαχθεί από 15 - 18 Ιανουαρίου 2015 στο Ελσίνκι Φιλανδίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- ΜΑΤΚΑ 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή περιπτέρου για τη συμμετοχή του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΜΤΜ 2015

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για τη συμμετοχή του στη διεθνή έκθεση τουρισμού International Mediterranean Tourism Market (I.M.T.M. 2015) που θα πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ Ισραήλ από 10 έως 11 Φεβρουαρίου 2015, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την κατασκευή περιπτέρου εμβαδού 76 m2 με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (20.750,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΙΜΤΜ 2015

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ.

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού hardware για τις ανάγκες του Υπουργείου Τουρισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια 30 (τριάντα) ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός εξυπηρετητή (server), ενός συστήματος αποθήκευσης με σύνδεση δικτύου (N.A.S.) και ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Τουρισμού

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Τουρισμού, Κεντρική Υπηρεσία (Λ. Αμαλίας 12) και Σχολής Ξεναγών Αθήνας (Μεγ. Αλεξάνδρου 96-98 & Πλαταιών 42).
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Υπουργείο Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την ανάγκη του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα παραρτήματα της παρούσης.

 

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 21/11/2014 και ώρα 15:00μ.μ 

 

- ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (.doc)

- ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (.pdf)

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και στρατηγικής παρακολούθησης του Τουριστικού προφίλ των αγορών στόχων με σκοπό την αύξηση της Τουριστικής Κίνησης της χώρας.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ για την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και στρατηγικής παρακολούθησης του τουριστικού προφίλ των αγορών στόχων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α, Β, και Γ ,που αναφέρουν αναλυτικά τα Γενικά Στοιχεία, τους Ειδικούς Όρους, και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.
 
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 10/11/2014 και ώρα 15:00μ.μ 
 

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.