ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Υπουργείο Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την ανάγκη του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα παραρτήματα της παρούσης.

 

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 21/11/2014 και ώρα 15:00μ.μ 

 

- ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (.doc)

- ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (.pdf)

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και στρατηγικής παρακολούθησης του Τουριστικού προφίλ των αγορών στόχων με σκοπό την αύξηση της Τουριστικής Κίνησης της χώρας.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), διεξάγει πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ για την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος καταγραφής και στρατηγικής παρακολούθησης του τουριστικού προφίλ των αγορών στόχων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α, Β, και Γ ,που αναφέρουν αναλυτικά τα Γενικά Στοιχεία, τους Ειδικούς Όρους, και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.
 
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 10/11/2014 και ώρα 15:00μ.μ 
 
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της επίβλεψης και φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, για χρονικό διάστημα ενός έτους

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της επίβλεψης και φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί της οδού Α. Τσόχα 7 για χρονικό διάστημα ενός έτους (από 16-01-2015 έως 16-01-2016),  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (13/11/2014)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεθνή έκθεση ΤΤ 2014, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία της Πολωνίας

    Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στο πλαίσιο των σκοπών του για την προβολή και διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως αυτοί προβλέπονται από την Τουριστική Νομοθεσία, καθώς και της υλοποίησης των σκοπών αυτών, ενέκρινε, με την υπ’ αριθ. 514388/02-10-2014 απόφαση, τη συμμετοχή του στη διεθνή έκθεση τουρισμού  TT 2014,  που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία Πολωνίας από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2014.

- Πρόσκληση 

- Σχέδια

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2014 - 2015», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης φύσεως υλικού του ΕΟΤ, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έτη 2014 - 2015», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει, την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου και πέντε (5) δεύτερων θέσεων στα κάτωθι Γραφεία Εξωτερικού:
Θέση Προϊσταμένου:
1. Βραζιλίας
Δεύτερες θέσεις:
1. Γαλλίας
2. Ρωσίας
3. Σκανδιναβίας
4. Κάτω Χωρών
5. Κίνας

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου Καθαρισμός των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Καθαρισμός των χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ, ήτοι στα κτίρια επί των οδών: α) Α. Τσόχα 7 (Κεντρική Υπηρεσία), β) Αγ. ΄Αννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ) και γ) Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας), για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:30.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημόσια διαβούλευση των σχεδίων διακήρυξης του Υποέργου 4 της οριζόντιας Πράξης Πολυμεσική και Πολυτροπική διαδικτυακή προβολή του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί δημόσια διαβούλευση των σχεδίων διακήρυξης Εθνικού τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια πολυμεσικού υλικού (2.000 φωτογραφίες από έτοιμες συλλογές και παραγωγή 200 φωτογραφιών ειδικής ανάθεσης)» στο πλαίσιο της οριζόντιας πράξης του Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση» «Πολυμεσική και Πολυτροπική διαδικτυακή προβολή του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας».

 

 

- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΟΤ 2011 – 2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΟΤ 2014 – 2016

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΤ

BRANDING

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

Διακήρυξη λευκώματος 100 χρόνια τουρισμός

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου της εκτύπωσης επετειακού λευκώματος για τα 100 χρόνια τουρισμός, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων αντιτύπων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, ή τη χαμηλότερη τιμή μονάδας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (15-09-2014)

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.