ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού COTTM 2016, στο Πεκίνο της Κίνας από 12 έως 14 Απριλίου 2016

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «COTTM 2016», η οποία θα διεξαχθεί από 12 έως 14 Απριλίου 2016 στο Πεκίνο της Κίνας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00

-Διακήρυξη Διαγωνισμού

-Περίληψη Διαγωνισμού

-Σχέδια περιπτέρου

Yλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 
 
Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει και στην υπ΄ αριθμ. 18062/20-12-2012 Απόφαση Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’), όπως ισχύει
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : Από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει και στην υπ΄ αριθμ. 18062/20-12- 2012 Απόφαση Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’), όπως ισχύει.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016
 
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «FERIE FOR ALLE»,στη Δανία

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «FERIE FOR ALLE», η οποία θα διεξαχθεί από 26 έως 28 Φεβρουαρίου 2016 στο Χέρνινγκ Δανίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00
 
 
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός και αποξήλωση του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «International Fair of Touris», στο Βελιγράδι Σερβίας»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρρύτει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «International Fair of Tourism», η οποία θα διεξαχθεί από 18 έως 21 Φεβρουαρίου 2016 στο Βελιγράδι Σερβίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (49.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,  ή 39.837,40 € πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

Προθεσμία υποβολής προσφορών:   Μέχρι Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00

Τόπος Διαγωνισμού:  Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα

 

-Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

-Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού

-Σχέδια περιπτέρου IFT

Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση και αποξήλωση των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού INTOURMARKET και ΜΙΤΤ στη Μόσχα της Ρωσίας

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση και – μετά το πέρας της κάθε έκθεσης – την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού INTOURMARKET (19-22 Μαρτίου 2016) και ΜΙΤΤ (23-26 Μαρτίου 2016) που θα διεξαχθούν στη Μόσχα Ρωσίας

Προϋπολογισμός Έργου : Μέχρι 219.512,20 € ευρώ πλέον ΦΠΑ (270.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 23%) και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη

Κριτήριο Κατακύρωσης : Η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : 17 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:00

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Αν. Τσόχα 7 , Αμπελόκηποι , Αθήνα

 

- Διακήρυξη διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού

- Περίληψη διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού

- Σχέδια του περιπτέρου MITT

- Σχέδια του περιπτέρου ITM

 

 

 

 
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΤΙΤΕ στην Τεχεράνη

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού  ΤΙΤΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχεράνη Ιράν από 16 έως 19 Φεβρουαρίου 2016», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,  ή 36.585,37 €  πλέον ΦΠΑ.
 
Κριτήριο κατακύρωσης:  Η χαμηλότερη τιμή
 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:  Μέχρι Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 16:00.
 
Τόπος Διαγωνισμού:  Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα
 
 
- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού doc pdf
- Περίληψη διαγωνισμού doc pdf
 
 
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου:«Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «International Mediterranean Tourism Market»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «International Mediterranean Tourism Market» (I.M.T.M.) που θα πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ Ισραήλ από 9 έως 10 Φεβρουαρίου 2016», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00 

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση και την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις ITB και IMEX

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου:  «Κατασκευή,  εξοπλισμός, διακόσμηση και – μετά το πέρας της κάθε έκθεσης – την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού Ι.Τ.Β. Βερολίνο (09-13/03/2016) και ΙΜΕΧ Φρανκφούρτη (19-21/04/2016)  στη Γερμανία», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

 

 
Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 16:00 
 

 

Προκήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού).

Προκήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού).

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2015
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 πμ
 

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.