ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τ. Υπουργείου Τουρισμού)

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τ. Υπουργείου Τουρισμού)

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού)

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τριάντα (30) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού).

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 πμ
 
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός εξυπηρετητή (server), ενός συστήματος αποθήκευσης με σύνδεση δικτύου (N.A.S.) και ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου, για τις ανάγκες του πρώην Υπουργείου Τουρισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός εξυπηρετητή (server), ενός συστήματος αποθήκευσης με σύνδεση δικτύου (N.A.S.) και ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου, για τις ανάγκες του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 πμ

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «I.L.T.M. 2015»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «I.L.T.M.  2015», η οποία θα διεξαχθεί από 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2015 στις Κάννες Γαλλίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών:   Μέχρι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00

 

- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού I.L.T.M. 2015

- Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού I.L.T.M. 2015

- Instruction for marketing materials Cannes

- Λοιπά στοιχεία διακήρυξης I.L.T.M. 2015

- Φωτορεαλιστικά σχέδια

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «IBTM World 2015»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «IBTM World 2015», η οποία θα διεξαχθεί από 17 έως 19 Νοεμβρίου 2015 στη Βαρκελώνη Ισπανίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών:   Μέχρι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00

 

- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού IBTM WORLD

- Περίληψη διακήρυξης IBTM WORLD

- Description of materials and constructions Barcelona

- GNTO floorplan IBTM WORLD

- IBTM WORLD contractor manual 2015

- Stand GNTO Barcelona Front View

- Stand GNTO Barcelona Hanging Banners Logos Lights

- Stand GNTO Barcelona Plan

- Stand GNTO Barcelona Reception

- Stand GNTO Barcelona Storage and bar

- Stand GNTO stand co exhibitor plan

- Stand GNTO stand co exhibitor

- Φωτορεαλιστικά IBTM WORLD

Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού εκπαιδευτικής περιόδου 2015-2016

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προκηρύσσει την εισαγωγή εννιακοσίων (900) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Δευτέρα 07/09/2015 έως και Παρασκευή 25/09/2015 και ώρες από 09:30 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2015

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2015, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας από 2 έως 5 Νοεμβρίου 2015», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16:00 
 
 

- Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού WTM 2015

- Περίληψη διαγωνισμού WTM 2015

- Description of materials and constructions WTM London

- Instructions for marketing material WTM London

- Stand GNTO WTM Discover Greece

- Stand GNTO WTM Hanging Banners

- Stand GNTO WTM Kitchen Bar

- Stand GNTO WTM Logos Lights Banner

- Stand GNTO WTM London office co exhibitor plan

- Φωτορεαλιστικά WTM 2015

Προκήρυξη / Διακήρυξη διεθνή ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για του έργο «Προμήθεια λογισμικού/υλικού για την ολοκλήρωση της νέας υποδομής Πληροφορικής του Ε.Ο.Τ. »

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια λογισμικού/υλικού για την ολοκλήρωση της νέας υποδομής Πληροφορικής του Ε.Ο.Τ. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή»

 

Καταλυκτική ημερομηνία υποβολής πrοσφορών : 07/10/2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:00

 
 
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΤ.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμο για τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΤ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00
 
Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενερεγεί πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (06-07-2015)

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.