ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Κήρυξη άγονου του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών του ΕΟΤ και επαναπροκήρυξη αυτού με τροποποίηση των όρων
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού κηρύττει άγονο το αποτέλεσμα του υπ’ αριθ. 3387/17-03-2016 πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, δεδομένου ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό είχαν υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και επαναπροκήρύττει τον πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, τροποποιημένου μερικώς ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τον αριθμό τεμαχίων.
 
Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: Μέχρι την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00
 
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια προωθητικού υλικού (φορητές μνήμες USB, χάρτινες σακούλες, DVD με το λογότυπο του ΕΟΤ, σακουλάκια με βότανα), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια προωθητικού υλικού (φορητές μνήμες USB, χάρτινες σακούλες, DVD με το λογότυπο του ΕΟΤ, σακουλάκια με βότανα), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά είδος.

 

Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: Μέχρι την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00

 

- Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «KOREA WORLD TRAVEL FAIR (KOTFA)»
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «KOREA WORLD TRAVEL FAIR (KOTFA)» η οποία θα διεξαχθεί από 9 έως 12 Ιουνίου 2016 στη Σεούλ Κορέας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
 
 
Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ή 40.650,41 € πλέον ΦΠΑ 23%.
Κριτήριο κατακύρωσης:  Η χαμηλότερη τιμή
 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:  Μέχρι Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00.
 
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της επίβλεψης και φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της επίβλεψης και φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί της οδού Α. Τσόχα 7.

Καταληκτική ημεμομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 14.00.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (24/03/2016)

 

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια σαράντα πέντε (45) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού)

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια σαράντα πέντε (45) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού)

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016
 
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ.
 
 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2016 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2016 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού)

 

 

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΑΤΜ 2016 - ΑRΑΒΙΑΝ TRAVEL MARKET»

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο - μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΑΤΜ 2016 - ΑRΑΒΙΑΝ TRAVEL MARKET», η οποία θα διεξαχθεί από 25 έως 28 Απριλίου 2016 στο Ντουμπάι Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00
 
 
 
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο:«Κατασκευή, εξοπλισμός,αποξήλωση ,των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρ/μού LETO/ΛΕΤΟ 2016 στην ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ (01-03 /04/2016), και KITF 2016, στο ΑΛΜΑΤΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (20-22 /04/2016)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή,  εξοπλισμός, διακόσμηση και μετά το πέρας της κάθε έκθεσης, της αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον κάθε εκθεσιακό χώρο, των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού LETO  / ΛΕΤΟ 2016 που θα διεξαχθεί  στην ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ (01-03 Απριλίου 2016), και KITF 2016, που θα διεξαχθεί  στο ΑΛΜΑΤΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (20-22 Απριλίου 2016)», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

-Διακήρυξη Διαγωνισμού

-Περίληψη Διαγωνισμού

-Σχέδια LETO

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από 29 Φεβρουαρίου έως 13 Μαΐου 2016

Σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 9 της ανωτέρω σχετικής Προκήρυξης, ανακοινώνουμε τα μόρια που έλαβαν οι υποψήφιοι με την υποβολή των προβλεπομένων στην ανωτέρω σχετική Προκήρυξη δικαιολογητικών, για την εισαγωγή τους στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από 29 Φεβρουαρίου έως 13 Μαΐου 2016.

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.