Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

 

  1. Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία του νομοθετικού υλικού  σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα που πρέπει να πληρούν οι υπηρεσίες που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν, η διαπίστωση των αδυναμιών και η εισήγηση λήψης αναγκαίων μέτρων
  2. Η μελέτη και η διαμόρφωση συστήματος πιστοποίησης ποιότητας και η χορήγηση ειδικού σήματος ποιότητας όπως π.χ. το Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας (Υπουργική Απόφαση Τ4333/2001 (ΦΕΚ 1097/Β/22-8-2001) και οι τροποποιήσεις αυτής),  κατάταξη των κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου16 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ249/Α/30-10-2003) κλπ.
  3. Η μελέτη των προδιαγραφών και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι διάφορες μορφές τουριστικής ανάπτυξης και υποδομής και η διαμόρφωση συστημάτων διαπίστευσης.
  4. Η μελέτη των προδιαγραφών λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και η επισήμανση των αναγκαίων βελτιώσεων και προσαρμογών των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, που καθορίζουν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις κάθε μορφής τουριστικών εγκαταστάσεων, τουριστικών επιχειρήσεων και εν γένει επιχειρήσεων, που εξυπηρετούν τουρίστες
  5. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της ποιότητας των εν γένει υπηρεσιών των τουριστικών υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν , σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς όπως Υπουργεία, Ο.Τ.Α, Λιμενικά Ταμεία, επαγγελματικά σωματεία, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων, επισήμανση αναγκαίων βελτιώσεων και προσαρμογών.

 

Συνεργασία με το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης)  Ανώνυμη εταιρεία για την συστηματική αξιολόγηση των υπηρεσιών ελέγχου και την συνεχόμενη ποιότητα στην υποδομή και λειτουργία των συστημάτων  ελέγχου κατά τη διαδικασία της κατάταξης των κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3190/2003.

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.